2441021110 Καραϊσκάκη 21, Καρδίτσα kzevgaras@gmail.com